InfoblockMagyar Falu ProgramTop Plusz

Elektronikus_ugyintezes

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán látogatottsága mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat

Támogatási szerződés száma:  TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013
Kedvezményezett: Bárna Község Önkormányzata
A kedvezményezett neve: Bárna Község Önkormányzata
A projekt címe: A Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 118 625 035 Ft
A támogatás mértéke (%-ban):100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 05. 15.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013

A fejlesztés tárgyát jelentő Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsődét 1983. január 1-jén alapították. Az Önkormányzat 2009. évben indította el egységes óvoda-bölcsődei szolgáltatását. A Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde feladatellátási helyen maximálisan felvehető gyermeklétszám óvodai csoportban 25 fő, egységes óvodai-bölcsődei csoportban 20 fő. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2017. január 1- jétől hatályos változásainak eleget téve Bárna Község Önkormányzata 7 férőhelyes mini bölcsőde kialakítását tervezi, mely indokolja a meglévő épület átalakítását. Az intézmény esetében az elmúlt években nagyobb infrastrukturális beavatkozásokat az önkormányzat forráshiány miatt nem tudott végrehajtani, így az óvodai ellátásnak helyt adó épületrész felújítása és eszközeinek megújítása is rendkívül indokolt. Projekt célja: A projekt átfogó célja a Bárna községben élő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése; a családok támogatása azzal, hogy az egységes óvoda-bölcsőde fejlesztésével az önkormányzat biztosítja a 0-6 éves gyerekek napközbeni elhelyezését, hozzájárulva ezáltal a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítéséhez, a foglalkoztatás növeléséhez. Bárna Község ellátási területén a Bárnai Egységes Óvoda –Bölcsődén kívül nem működik olyan intézmény, amelynek feladata a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása. Az élveszületések száma a községben alapot teremt a minibölcsődei ellátás biztosítására, biztosítva a jövőbeni kihasználtságot. Önállóan támogatható tevékenység – Infrastrukturális fejlesztés A meglévő óvoda eredeti funkcióját megtartva egy mini bölcsődével bővítésre, valamint részleges átalakításra és teljes mértékű felújításra kerül. A meglévő óvoda helyiség kapcsolatainak racionalizálásával lehetőség nyílik egy egyéni fejlesztő szoba kialakítására, az óvodások tágasabb felújított öltöző és mosdó helyiséget kapnak. A bővítménybe kerül a mini bölcsőde, fürdővel külön átadóval illetve a fedett elkülöníthető játszó terasszal. Az épületben a meglévő nagy méretű főzőkonyha helyett kialakításra kerül egy melegítő és egy külön tejkonyha. A személyzet munkakörülményének javítására személyzeti öltöző és fürdő is kialakításra kerül. A felújítással sor kerül a belső nyílászárók, a fal és padló burkolatok cseréjére. Megvalósításra kerül az épület utólagos padlásszigetelése. Felújításra kerül a teljes belső elektromos és épületgépészeti rendszer. Az átalakítás és felújítás után az épület minimum a „DD” energetikai minősítést eléri. Az épület szerkezete, tömege, megjelenése a bővítéssel megváltozik, ezért a tervezett építési tevékenység engedély köteles. A meglévő csoportszobák jelenlegi mérete megfelelő az óvoda eredeti funkciójának, ideálisnak mondható a jelenlegi és várható létszám ismeretében. Önállóan támogatható tevékenység – Eszközbeszerzés Az eszközök beszerzésénél a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltakat veszik figyelembe. Továbbá beszerzésre kerülnek a 3-6 éves korosztálynak megfelelő játszóeszközök és bútorok is. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Az épület mellett 1db akadálymentes és egy normál parkoló kerül kialakításra, az odavezetés jelzett útvonalon megoldott. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek Az átalakítás

során az épület projektarányos akadálymentesítése valósul meg. A teljes körű felújítás keretében elkészül az épület azbesztmentesítése. Ezen kívül az előkészítési szakaszban a projekt megvalósíthatóságának feltérképezésére megalapozó dokumentum került elkészítésre. A projekt megvalósítását a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal által ellátott projektmenedzsment segíti, továbbá betervezésre került a kötelező nyilvánosság ellátásával kapcsolatos tevékenységek. A felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek teljesülésének bemutatása Bárna Község Önkormányzata vállalja, hogy a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása megszünteti. Az Önkormányzat kifejezettel odafigyel ara, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában esélytudatosságot fejezzen ki. Az önkormányzat vállalja, hogy térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit. Bárna Község Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A fejlesztés előkészítése során kisgyermekellátás területén jártas szakember került bevonásra, akinek szakmai javaslatát figyelembe véve alakultak ki a fejlesztési elképzelések.